Ubicació

Camí de Punta Nati, 0’5 km, Ciutadella de Menorca, Illes Balears