Doma Clássica - Prova de lliga Copa Menorca 06-06-2021